ХҮРЭЭЛЛЭЭ ТЭЛ 🚀

TOMUJIN ALTERNATIVE SUMMER SCHOOL 2024

Томүжин Алтернатив Сургуулийн хэрэгжүүлдэг АМЬДРАЛД БЭЛТГЭХ АЛТЕРНАТИВ хөтөлбөрийг зуны хөтөлбөр болгон 3 дахь жилдээ явуулах гэж байна. Бид сурагчдыг өөрийгөө танин мэдсэн, сонирхсон зүйлээ туршиж чаддаг, алдахаас айдаггүй, оролдож үздэг, өөр өөр төрлийн онцлогтой хүрээллээс суралцах боломжийг олгодог билээ.

Тийм ч учраас энэ зуны хөтөлбөрөөрөө  "ХҮРЭЭЛЛЭЭ ТЭЛЭХ ЗУН" нэрийн олон хүүхдүүдэд хүрэх зорилгоор 2 ээлжээр зохион байгуулах гэж байна.

1-р ээлж

2024.06.17 - 2024.07.07

2-р ээлж

2024.07.15 - 2024.08.04

ХѲТѲЛБѲРИЙН ТАЛААР

🌟 Life Skills /Soft Skills буюу Харилцааны, "Бид" төвтэй ур чадваруудыг эзэмшүүлэх/

🚀 Life Experience /Амьдралын туршлага хуримтлуулж, шинэ зүйлс туршиж үзэх/

📝 Life Tools /Академик буюу онолын мэдлэг чадваруудыг эзэмшүүлэх/

🙏🏻 Life Style /Бие махбод, сэтгэл санаагаа хүчирхэгжүүлж, эрүүл амьдралын хэв маягтай болох/

⚡️ House System  /Зөвхөн өөрийнхөө үеийн хүүхдүүдтэй биш ах эгч, дүү нартайгаа нэг баг болж хамтарч ажиллах/ хөтөлбөрийн үндсэн хэсгүүд бөгөөд сурагчдад хамгийн үр өгөөжтэй, дурсамжтай зуны өдрүүдэд өнгөрөөх боломжийг нь нээх юм.

ХҮРЭЭЛЛЭЭ Ч, ХАРАХ ѲНЦГѲѲ Ч ТЭЛ! ⚡️

📌 Өглөө бүр дасгал, бясалгал хийж өдрөө эхлүүлнэ

📌 Өдөр бүр базалт хийж өдрөө дүгнэнэ

📌 Хауст хуваагдаж, хаусаараа сорилтууд хийж, хоорондоо өрсөлдөнө

📌 Өөрийн хүсэл сонирхолын дагуу төсөл дээр ажиллана.

📌 Англи хэлийг хэрэглээний түвшинд ашиглах таск даалгавар дээр ажиллана

📌 Зуслан дээр бие даан суралцах процесс, өрсөлдөөнд суурилах үйл ажиллагаанууд

📌 Өөрийгөө танин мэдэж нээх үйл ажиллагаа

📌 Өөр өөр насны, өөр өөр онцлогтой хүрээлэлд орж тэднээс суралцах

НЭМЭЛТ МЭДЭЭЛЭЛ

Хѳтѳлбѳрийн төлбөр: 2,450,000 төгрөг

Тѳлбѳрт багтсан зүйлс: Өглөөний цай, өдрийн хоол, 5 хоногийн зуслангийн төлбөр, Зуны хөтөлбөрийн сурагчийн багц зэрэг багтсан болно.

Хэн хамрагдаж болох вэ?: 2023-2024  оны хичээлийн жилийн 7-12-р ангийнхан.